Amchi Ayurveda

Voor je iemand wil helpen genezen, 
vraag hem of hij bereid is 
om de dingen op te geven 
die hem ziek maken
(Hippocrates)

Werken aan gezondheid is voor ieder mens een ander verhaal. Ieder mens is uniek. Onze lichamelijke en geestelijke aard ofwel constitutie is van invloed op het geestelijk en lichamelijk welzijn. Bij elk type mens past dan ook een eigen voedings- en leefpatroon.

Wil je optimaal functioneren, dan is het belangrijk dat je weet wat je constitutie is. Dan kun je je eet- en leefgewoonten aanpassen en kiezen voor datgene wat een gunstige invloed heeft op je gezondheid en leven. Je komt dan lekkerder in je vel te zitten en hebt minder kans op ziekte.
Weleens gehoord van de volgende uitspraak ‘one men’s food is another men’s poison’? Wat voor de ene mens goed is kan inderdaad zelfs slecht zijn voor de ander.