Amchi voor Kinderen

Eenvoudige en natuurlijke wijsheden zorgen ervoor dat uw kind beter, gezonder en gelukkiger kan functioneren in de wereld van vandaag.

Ayurveda voor kinderen

Gezondheidsproblemen en aandoeningen bij uw kinderen zijn meestal het gevolg van de aangeboren constitutie. Deze is verbonden met de elementen water, aarde, lucht, vuur en sfeer. Als er door verkeerde leefstijl en/of voeding te veel van een element aanwezig is in het organisme van uw kind kunnen verstoringen optreden. Door de natuurlijke aanwezigheid van die specifieke elementen heeft ieder kind baat bij andere voeding, leefstijl en levensgewoonten. Wat voor de één goed is, werkt als gif voor de ander.
Veel ‘moderne’ kinderaandoeningen zoals: ADHD, concentratiestoornissen, huidaandoeningen e.d. zijn te voorkomen en/of te verlichten door een gezonde dagelijkse routine, leefstijl & voeding passend bij de constitutie van uw kind.
Praktijk Amchi kan hierin adviseren en behandelen. Voeding en leefstijladvies is geen vervanging van de reguliere geneeskunde maar kan een extra ondersteuning bieden. Zowel opvoeder als kind kunnen veel baat ondervinden bij verandering van het huidige leefstijl- en voedingspatroon. Meerwaarde van Praktijk Amchi is de brede kennis en ervaring in het pedagogisch werkveld.