Word ik vergoed?

De Belastingdienst
Coaching wordt bij de Belastingdienst vaak gezien als studiekosten. Het doel van het coachingtraject moet in dat geval gericht zijn op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Coaching is voor ZZP’ers vaak aftrekbaar als bedrijfskosten.

Je werkgever
Zoals via het opleidingsbudget (in het kader van persoonlijke ontwikkeling van werknemers) of via de Arbodienst van het bedrijf (in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld ter preventie van burn-out, voorkoming van langdurig ziekteverzuim of re-integratie).

De zorgverzekeraar
Coaching zit niet in het basispakket. Afhankelijk van je polis kan het zijn dat coaching in je aanvullende pakket is opgenomen.

Het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij het UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je sluit dan met het UWV een individuele re-integratie overeenkomst.

Logo RBCZ