Complementaire zorg en de tweede kamerverkiezingen

Dit is een bericht voor mensen die alternatieve en holistische zorg belangrijk vinden.
Met de verkiezingen voor de deur Is het handig om eens te kijken welke partijen iets concreets vermelden over Holistische zorg. Dat zijn er bedroevend weinig.

De Partij voor de Dieren zegt over de complementaire zorg het volgende:
De vrije keuze voor alternatieve geneeswijzen moet gewaarborgd zijn. Nadere eisen aan de zorgverlener t.a.v. informatieverschaffing over genoten opleiding en behandelwijzen.

Groen Links zegt het volgende:
Groen Links vindt dat patiënten keuzevrijheid moeten hebben om te kiezen voor veilige, alternatieve zorg.

Keuzevrijheid maar ook bescherming
Eén op de drie Nederlanders heeft wel eens een alternatieve medische behandeling ondergaan.

Groen Links neemt de vraag naar alternatieve gezondheidszorg serieus. Niet alleen keuzevrijheid is belangrijk, maar ook bescherming tegen kwakzalverij.

Wettelijke eisen
Groen Links wil daarom dat alternatieve zorg voldoet aan de wettelijke eisen, die ook voor reguliere gezondheidszorg gelden, zoals een registratieplicht, een erkend diploma, kwaliteitscontrole en een klachtenregeling.

Lijst 30 (Vrij en Sociaal Nederland) noemt de volgende punten:
Goed opgeleide zorgprofessionals met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, vanuit een breed en integraal perspectief en breder dan allopathische geneeskunde alleen. Minder regels, alle ruimte voor de zelfstandige professional. Zorgpreventie belangrijker, incentives verleggen naar gezondheid i.p.v. ziekte. Vernieuwende en persoonlijke geneeskunde stimuleren (zelfgenezing).