Amchi in Coronatijd

Goed nieuws!
Alternatieve complementaire zorg waarbij het mogelijk is zonder aanraking te werken mag door blijven werken.
Dus u bent weer van harte welkom in de praktijk. Massages kunnen geen doorgang vinden maar alle andere therapievormen wel.

Hierbij uitleg vanuit de overheid en beroepsvereniging:
Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. De definitie van een contactberoep: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’. Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod. Daarnaast is het ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg.