Innerlijk kind (PRT) Therapie

Wat is Innerlijk kind (PRT) therapie

Innerlijk kind (PRT) therapie is een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. Allemaal zijn we anders opgegroeid en allemaal reageren we anders, op onze eigen unieke manier, op die ervaringen. We werken aan de hand herinneringen, ervaringen en gebeurtenissen, deze hebben hun weerslag op het lichaam: organen, het zenuwstelsel en het spierstelsel. Het lichaam vormt een container waar deze ervaringen in opgeslagen worden.

Werkwijze innerlijk kind therapie

We onderzoeken de beperkende overtuigingen over jezelf, je leven en de overlevingsstrategieën die ontstaan zijn tijdens je kindertijd.
Veel van die overtuigingen en strategieën maken dat je wellicht het gevoel hebt, het leven niet ten volle te leven, dat je kansen laat liggen en dat je ontevreden bent over de wijze waarop je in staat bent relaties of vriendschappen aan te gaan.

PRT

Middels ademtechnieken en lichaamswerk maken we contact met ons lichaam en creëren we lichaamsbewustzijn. Hierdoor kunnen we meer levensenergie ervaren en worden we vrijer van herinneringen, ervaringen en gebeurtenissen. Het werken met het lichaam geeft veel informatie over je persoonlijkheid. Het is bijzonder om te zien hoeveel zelfhelend vermogen het lichaam heeft als we er goed naar leren kijken en luisteren.

We werken in de therapie veel met de begrippen ‘innerlijke kind’, ‘gekwetste kind’, ‘natuurlijke kind’, volwassene en getuige. Dit zijn begrippen die misschien uitleg behoeven:

Het ‘natuurlijke kind’ duidt op je oorspronkelijkheid, je natuurlijke bestaansrecht en de potentie waarmee je op aarde kwam toen je werd geboren.
Het ‘gekwetste kind’ omvat alle ervaringen die jij als kind in je leven hebt opgedaan en die je van je ‘natuurlijke zijn’ hebben losgemaakt. Het ‘gekwetste kind’ is dat deel in jou dat nog steeds onbewust in het dagelijkse leven actief is.
Het gekwetste en het natuurlijke kind zijn samen het ‘innerlijk kind’. Tijdens de therapie onderzoeken we dit ‘innerlijk kind’.

Volwassene

De nadruk ligt in de therapie steeds op het versterken van jou als volwassene: een werkelijk volwassen persoon is in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar leven, gezonde grenzen te stellen, keuzes te maken en stappen te zetten. Je bent in staat om open en liefdevol te reageren, zonder oordeel en met een open hart naar jezelf en anderen.

Getuige

In de therapie leer je de getuige te zijn, getuige van wat er in jou is en beweegt, zonder je daarmee te identificeren en er in mee te gaan Je leert waar te nemen wat zich afspeelt in je denken, je lichaam en je emoties. Het getuige zijn is de grootste bewustzijnsverruiming die mogelijk is.