Amchi Primal Rebirth Therapie

Proefcliënten gezocht voor Innerlijk kind werk en lichaamsgerichte psychotherapie onder supervisie van het Aumm instituut

Primal rebirth therapie is een speciale, lichamelijke vorm van innerlijk kind therapie. Bij Primal rebirth therapie gebruiken we meestal het lichaam als ingang om in contact te komen met je ‘gekwetste innerlijke kind’, dat is het afgesplitste deel in jou dat nog steeds leeft in dat oude wereldbeeld, met die onderdrukte emoties/behoeftes en de negatieve overtuigingen. Om die niet-geaccepteerde emoties en behoeftes te onderdrukken worden allerlei spieren aangespannen. Doordat we dit onderdrukken al lange tijd doen, is een deel van die aanspanning chronisch. Dit kost veel energie en leidt tot lichamelijke klachten en een beperkte ademhaling.

In Primal rebirth therapie doen we lichamelijke oefeningen en gaan we dieper ademen om in contact te komen met de negatieve overtuigingen en met de ‘primal’-gevoelens van het gekwetste kind dat niet geaccepteerd werd zoals het was. Primal rebith therapie biedt je de gelegenheid deze emoties herbeleven en (nu wél) uiten. Niet totaal geïdentificeerd met dat kleine, kwetsbare kind, maar met het volwassen bewustzijn erbij van de persoon die je nu bent. Je ervaart de angst en de pijn van het kind die heel groot en levensbedreigend kunnen voelen, terwijl je beseft “dit is oud, in het nu dreigt er geen gevaar, ik kan het aan om dit gevoel toe te laten”. Zo kun je de vastgehouden emoties en de bijbehorende lichamelijk spanning loslaten en je kind helen. Helen is letterlijk “weer heel worden”, de splitsing wordt opgeheven. Het oude afgesplitste, onbewuste deel wordt geïntegreerd in jouw (bewust)zijn Je beseft dat je groot en sterk genoeg bent om de pijn die toen te groot was nu wèl toe te laten. En als je de pijn durft te voelen, is afsplitsen niet meer nodig, en dus zijn ook de oude gedragspatronen en overlevingsstrategieën niet meer nodig!

Ons grootste probleem is niet de oude pijn. Het centrale probleem waar we het meeste last van hebben is de afsplitsing en de overlevingsstrategieën die we daardoor steeds weer (onbewust) herhalen. In Primal rebirth therapie ontwikkel je steeds meer bewustzijn over jouw gedragspatronen en de strategieën waarmee je op een indirecte manier nog probeert te krijgen wat je nodig hebt, of beter gezegd: wat je denkt nodig te hebben! Want de behoeftes van dat kind van toen zijn niet dezelfde als de behoeftes van de volwassene die je nu bent. Maar nog belangrijker: je gaat zien dat die oude indirecte manier (je strategie) je vaak juist niet brengt wat je NU verlangt. En je gaat zien dat er directere, fijnere en efficiëntere manieren zijn om je emoties te uiten en je behoeftes te bevredigen: open, eerlijk en echt, zonder strategieën. Je gaat steeds meer doen wat je wilt, zeggen wat je denkt en zijn wie je bent.

In dit primal rebirth therapie-proces gaat alle energie die je vastgezet hebt in je lichaam weer vrijelijk stromen. Je komt weer in contact met het afgesplitste deel in jezelf: je essentie, je ware zelf, je oorspronkelijke kind. Dit kind zit vol levenslust, kracht, plezier, gevoel, liefde, intuïtie en innerlijke wijsheid. Deze verandering kan voelen als herboren worden (rebirth). Er ontstaat ruimte om te leven (vanuit) wie jij werkelijk bent, met jouw unieke kwaliteiten. Niet meer overleven vanuit doen en denken, maar leven vanuit zijn.