Amchi Oosterbeek

Ziekte is een les
een boodschap van de ziel
Is de les begrepen dan is de ziekte niet meer van belang
Het lichaam is alleen maar een uiterlijke manifestatie van innerlijke beroering

Emmanuel